اجرای نمایش هبوط در تبریز

تبریز- راهبردنیوز- نمایش هبوط به کارگردانی و نویسندگی حسن عزیزی در تئاتر شهر تبریز به صحنه رفت.این نمایش روایت دانشمندی با خویی شیطانی و قدرتی فراتر از انسان است که سعی در خلق سربازی قاتل دارد تا دشمن اصلی خود را توسط او از سر راه بردارد تا بتواند به اهدافش دست یابد.

راهبردنامه