۳۵ مورد ساخت و ساز غیرمجاز در مراغه تخریب شد

به گزارش راهبردنامه، اسماعیل کریمی اصل روز دوشنبه در یک گفت و گوی خبری افزود: تخریب این تعداد ساخت و ساز غیرمجاز در راستای اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ تغییر کاربری اراضی و با دستور قضائی در روستاهای اطراف شهر مراغه انجام شد.

وی اضافه کرد: افراد سودجو در این اراضی ساختمان ساخته و اقدام به محوطه ‌سازی و پی کنی غیرمجاز کرده بودند.

به گفته مدیر جهاد کشاورزی مراغه با تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز در مجموع بیش از ۵ هکتار از اراضی زراعی و باغی به حالت اولیه بازگردانده شد.

کریمی اصل افزود: پیشگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز برای حفظ اراضی ارزشمند زراعی و باغ ها در دستور کار جهاد کشاورزی قرار دارد .
سرهنگ توحید راهبردنیوزی، فرمانده انتظامی مراغه نیز گفت: این نیرو با تمام امکانات برای مقابله با ساخت و ساز های غیر مجاز در کنار قوه قضائیه و جهاد کشاورزی است .

وی افزود: با هرگونه ساخت و ساز غیرمجاز در زمین‌های کشاورزی که امنیت غذایی جامعه را تهدید کند، طبق قانون برخورد خواهد شد.

راهبردنامه