ارتباط با ما

خواننده ی گرامی،

بازدید شما از صفحات پايگاه خبری “راهبردنامه” را خوش آمد می گوئيم.

چنانچه علاقمنديد برای دست اندرکاران اين سايت خبر، پيام يا پيشنهادی ارسال نمائيد لطفا با ما تماس بگيريد.

یا در صورت نياز مطلب يا پيام خود را برای ما با پيامک یا ایمیل ارسال نمایید.

 

صاحب امتياز و مدير مسئول: دکتر محمدرضا نوروزی

سردبیر : هادی راشدی

آدرس: اول خیابان شیخ تاج، طبقه فوقانی چاپ مهرگان

تلفن همراه: 09221924606

شماره فکس: 43854304-021

سامانه پیام کوتاه :5000299555471

ایمیل:         info@raahbordnaame.ir    /     raahbordnaame@gmail.com