انتقادهای دانشجویان را بشنویم

به گزارش خبرنگار گروه علم و آموزش راهبردنیوز، محمد مقیمی روز یکشنبه در آیین افتتاح چهاردهمین جشنواره بین المللی حرکت در دانشگاه تهران با تاکید بر شنیدن انتقادات دانشجویان، اظهار داشت: یکی از راه های ارتقای رفتار شهروندی دانشجویان، شنیدن تفکرات انتقادی آنها است. گاهی اوقات در نشست هایی که با دانشجویان برگزار می کنیم، انتقادات تندی صورت می گیرد و گوش ها از شدت تند بودن این انتقادات سرخ می شود، اما این گوش ها باید سرخ شود تا به خودمان بیاییم.

مقیمی با تاکید بر اینکه در فضای تعریف و تمجید، تحولی صورت نمی گیرد، ادامه داد: اگر می خواهیم دانشگاه را دانش زا کنیم باید انتقاد کنیم و اجازه دهیم دانشجویان در عمل، نقش هایی فراتر از تکالیف رسمی بر عهده بگیرند؛ چرا که دانشجویان، با صلاحیت ترین افرادی هستند که اظهار نظر و انتقاد می کنند و ما را مورد سوال و مواخذه قرار دهند. از عالی ترین سطح مدیریت تا گروه آموزش استادان باید تحمل پذیری داشته باشیم.

وی با بیان اینکه تفکر انتقادی را باید مورد تشویق قرار دهیم، افزود: از دانشجو باید بازخورد بگیریم؛ چرا که دانشجو نسبت به محیط پیرامون خود احساس مسوولیت می کند.

رییس دانشگاه تهران به شعار محوری این دانشگاه اشاره و خاطرنشان کرد: شعار محوری دانشگاه تهران، جهاد علمی برای تحقق دانشگاه کارآفرین با رویکرد مسوولیت پذیری اجتماعی است و همه کارکردهای دانشگاه روی این محور قرار گرفت. یکی از ارکان مهم برای تحقق دانشگاه کارآفرین در دانشگاه تهران، دانشجویان و یکی از نهادهای اثرگذار در این زمینه هم انجمن های علمی هستند.

مقیمی انجمن های علمی را نهادهای داوطلبانه ای دانست که به طور مستقیم به دنبال تحقق ماموریت دانشگاه تهران است و در این باره، خاطرنشان کرد: اولویت من به عنوان رییس دانشگاه تهران در بین تشکل های دانشجویی، انجمن های علمی است.

به گفته وی برای تحقق دانشگاه کارآفرین، مفهومی با عنوان رفتار شهروندی سازمانی دانشجویان دانشگاه تعریف کرده ایم. وقتی صحبت از رفتار شهروندی می کنیم، مولفه هایی مانند رفتارهای فرابخشی تعریف می شود. این مولفه ها را در نظام آموزش عالی برای دانشجویی بر می شماریم که در تراز یک دانشگاه کارآفرین است.

رییس دانشگاه تهران ادامه داد: دانشجویان به خاطر ویژگی تعلق خاطر به نهاد و رشته علمی، برخی وظایف را تحت عنوان رفتارهای فرانقشی متقبل می شوند تا به پیشبرد اهداف علم کمک کنند. با صلاحیت ترین افراد برای تمرکز روی فعالیت ها دانشجویان هستند و آنها را به مشارکت در تصمیم گیری ها دعوت می کنیم.

مقیمی با بیان اینکه کمبودهایی که وجود دارد، اجازه نداد به اندازه کافی به انجمن های علمی بپردازیم، با مطرح ساختن پیشنهادی در آیین نامه ها، نقش رسمی برای انجمن های علمی قائل شویم. یکی از ویژگی های انجمن علمی که مطابق با رفتار شهروندی علمی دانشگاهی می توان تعریف کرد، ارتقای نقش آنها در تصمیم گیری های رسمی است.

وی، نقش فعلی دانشجویان عضو در انجمن های علمی را مشورتی و انتقادی دانست و افزود: برای ایجاد تحول در دانشگاه ها و ها رشته ها، دانشجویان باید بارخوردهای کافی به دانشگاه بدهند.

رییس دانشگاه تهران تاکید کرد: در دانشگاه کارآفرین، وضعیت دانشگاه را باید از دانشبان بودن به دانش زا بودن سوق دهیم؛ مهم ترین ماموریت جشنواره حرکت هم، حرکت از دانشبان بودن به سمت دانش زا بودن دانشگاه است.

به گزارش راهبردنیوز، جشنواره حرکت ویژه انجمن‌های علمی دانشجویی و با تأکید بر هم‌فزایی، تکثیر ایده‌های خلاق و ایجاد انگیزه و نشاط در این انجمن‌ها در سال ۱۳۸۶ با نام «نمایشگاه دستاوردهای انجمن‌های علمی دانشجویی» پایه‌گذاری و با تغییر نام و ماهیت، بهار سال ۱۳۸۷ نخستین دوره آن با عنوان «جشنواره ملی حرکت» به میزبانی دانشگاه تهران برگزار شد.

از سومین دوره این جشنواره و با توجه به استقبال دانشگاه‌ها، در ۲ سطح «دانشگاهی» و «ملی» ادامه یافت و در سال‌های اخیر و با افزوده شدن مشارکت کشورهای دیگر در این جشنواره، به سطح بین‌المللی تغییر یافت و با عنوان «جشنواره بین‌المللی حرکت» شناخته می‌شود.

چهاردهمین جشنواره بین ‌المللی حرکت؛ ویژه آثار و دستاوردهای اتحادیه ها و انجمن‌های علمی دانشجویی در دوره جدید، همراه با نمایشگاهی از آثار و دستاوردهای اتحادیه ها و انجمن‌های علمی از اول تا سوم خرداد در دانشگاه تهران برگزار می شود.

راهبردنامه