بازدید استاندار آذربایجان غربی از واحدهای تولیدی ارومیه

ارومیه- راهبردنامه- محمدصادق معتمدیان استاندار آذربایجان غربی در ادامه طرح یکشنبه های رفع موانع تولید، با وجود هوای برفی و بارش برف سنگین، از سه واحد تولیدی حومه شهر ارومیه بازدید کرد.

راهبردنامه