بازدید معاون رئیس جمهور از تالاب بین المللی هامون

زاهدان- راهبردنامه- علی سلاجقه معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط‌ زیست در بازدید از تالاب بین المللی هامون واقع در شمال سیستان و بلوچستان گفت: تحقق حق آبه تالاب بین المللی هیرمند به عنوان یک مطالبه اصلی و با بکارگیری تمام ظرفیت‌های دو جانبه و بین المللی دنبال می‌شود.

راهبردنامه