تغذیه خالص مخازن آب‌های زیرزمینی آذربایجان شرقی ۲۴ درصد کاهش یافته است

یوسف غفارزاده روز دوشنبه در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار راهبردنیوز با اشاره به اینکه در فروردین ماه سال جاری نسبت به فروردین ماه سال ۱۴۰۰ به جز دشت ترکمانچای، تراز و حجم ذخیره ۲۴ دشت کاهش یافته است، گفت:مجموع کاهش ذخیره مخازن آب زیرزمینی استان در بازه زمانی مذکور معادل ۱۱۱ میلیون مترمکعب است.

وی اظهار کرد: البته در فروردین ماه نسبت به اول سال آبی جاری(هفت ماهه اول سال آبی )که مصادف با دوره مرطوب یا تغذیه آبخوان ها است، تراز و حجم ذخیره آب زیرزمینی در تعداد ۲۳دشت (شامل دشتهای مراغه-بناب، عجبشیر، آذرشهر،تبریز، دامنه های شمالی سهند، قوریگل، سپیدان، بیلوردی، دوزدوزان، مهربان، بستان آباد، سراب، اسبفروشان،شبستر- صوفیان، تسوج، سرای،گمیچی، ملکان، هادیشهر،هرزندات، مرند، ترک و ترکمانچای) افزایش و در تعداد۲ دشت کاهش(شامل دشتهای شیرامین و کردکندی) یافته است.

وی اعلام کرد: در بازه زمانی هفت ماهه اول سال آبی جاری، ارتفاع سطح آب زیرزمینی نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته در تعداد ۹ دشت استان افزایش( شامل آبخوانهای ملکان،  ترکمانچای، بستان آباد،  بیلوردی، مراغه-بناب،  سراب،  سرای،  مهربان و عجبشیر) و در تعداد  ۱۶ دشت کاهش یافته است که شامل آبخوانهای مرند، کردکندی، آذرشهر، شبستر-صوفیان، هرزندات، اسبفروشان، تبریز، قوریگل، گمیچی، شیرامین، تسوج، سپیدان، دامنه های شمالی سهند، هادیشهر، دوزدوزان و ترک است.

مدیرعامل آب منطقه ای آذربایجان شرقی با بیان خلاصه وضعیت آب زیرزمینی آذربایجان شرقی در درازمدت مختوم به سال آبی جاری، اظهار کرد: براساس مقادیر متوسط سالانه تغییرات تراز آب زیرزمینی، تعداد ۹ دشت در وضعیت بحرانی، تعداد پنج دشت در وضعیت نامطلوب، تعداد  هفت دشت در وضعیت متمایل به شرایط نامطلوب و تعداد چهار دشت در وضعیت عادی قرار دارند.

غفارزاده ادامه داد: روند نزولی ترازآب زیرزمینی در درازمدت، کسری متوسط سالانه ۳۶.۸۷ میلیون مترمکعب و کسری تجمعی معادل ۱.۲۶ میلیارد مترمکعب از ذخایر آب های زیرزمینی استان را نشان می دهد.

راهبردنامه