رویکرد دولت سیزدهم در اکتشافات نفتی فناورانه و دانشگاه محور است

سیدحسن قدسی‌پور روز سه شنبه در گفت‌وگو با خبرنگار گروه علم و آموزش راهبردنامه درباره تشکیل کمیته مشترک بین دانشگاه صنعتی امیرکبیر و وزارت نفت اظهار داشت: گفت‌وگوهایی با وزارت نفت، یک تیم خودروساز و هوافضا داشتیم که جای امیدواری است بتوانیم شرکت‌های دانش بنیانی را در این زمینه‌ها بکار بگیریم و دانشگاه در این زمینه ها نسبت به قبل حرف بیشتری برای گفتن داشته باشد. 

وی یادآور شد: جلسه‌ای با خجسته مهر رییس شرکت ملی نفت ایران داشتیم که قرار شد گروه‌های فناور را تشکیل دهیم. سیاست و استراتژی وزارت نفت در دولت قبل این بود که به دانشگاه‌ها یک حوزه میدان نفتی مثل میدان دارخوین یا الوند را واگذار می کردند. بر همین اساس چندین قرارداد آنها با دانشگاه صنعتی امیرکبیر بوده که به خوبی در حال پیشرفت است.

قدسی پور یادآور شد: همکاران وزارت نفت در دولت جدید پیشنهاد داده اند که صفر تا صد حفر یک چاه نفتی هم باید به سمت حوزه‌های فناورانه برود که بنده هم استقبال کردم. 

رییس دانشگاه صنعتی گفت: زمانی که گفته می شود صفر تا صد یک چاه، این مساله زمینه‌های متعددی دارد؛ بنابراین بهتر است که دانشگاه صنعتی امیرکبیر یک زمینه تخصصی را انتخاب کند و وارد شود البته این دانشگاه در زمینه‌های متعدد آمادگی همکاری دارد. 

وی اضافه کرد: هوشمندسازی چاه یکی از فعالیت های دانشگاه امیرکبیر در حوزه نفتی است که از قبل هم در این زمینه پروژه‌هایی را به سرانجام رسانده ایم؛ در حال حاضر هم آمادگی اجرای این نوع پروژه‌ها را داریم. همچنین در حوزه پایین دستی چاه مانند سیمان و بتن کردن دیواره‌های چاه که هر کدام از آنها یک حوزه تخصصی و فناورانه است؛ بنابراین این حوزه ها را به صورت شرکت دانش بنیان و تیمی سازمان می دهیم که با شرکت نفت سریعتر جلسه داشته باشیم.

قدسی پور درباره تحقیقات در میدان نفتی الوند نیز گفت: تحقیقات ما در این میدان نفتی بر روی ازدیاد برداشت بود. در زمینه ازدیاد برداشت دانشکده های ما طراحی‌هایی را انجام دادند که بر اساس آن انفجارهایی در ۲ تا ۳ هزار متری زیر زمین صورت می پذیرد تا مقدار استخراج نفت بیشتر شود. 

وی افزود: نفتی که از چاه استخراج می شود، قسمتی از آن درون چاه می ماند؛ بنابراین با تکنولوژی هایی که به کار گرفته می شود، سعی بر این است که نفت بیشتری از چاه تخلیه شود.

رییس دانشگاه صنعتی امیرکبیر درباره راه اندازی رشته های میان رشته ای و رشته های نوپا گفت: فناوری ها دو دسته اند یکی نوظهور هستند که پیشتازی در این زمینه با دانشگاه‌ها است؛ چرا که در دانشگاه‌ها با تحقیقات مطالب جدید کشف و به محصول تبدیل می شوند و در زندگی مردم ممکن است مورد استقبال قرار بگیرد ممکن است که مورد استقبال هم نگیرد و در واقع نوظهورها دارای ریسک بالا هستند. 

وی افزود: دومین دسته فناوری‌های بالغ است. فناوری های بالغ فناوری‌هایی هستند که مرحله ریسک خود را گذرانده‌اند و سرمایه گذاری های آنها ریسک کمتری دارد. از این رو بهتر است شرکت‌های دانش بنیان ما محصولات جا افتاده بازاری را کپی سازی کنند. 

قدسی پور ادامه داد: فناوری های بالغ دوران ریسک و سرمایه گذاری های خطرناک را گذرانده اند و فناوری نوظهور و بین رشته ای هنوز این دوران را نگذرانده اند به عنوان مثال رباتیک یکی از رشته های بین رشته ای است که چندین سال روی آن کار شده و قرار است آنها را به مرور تبدیل به رشته کنیم اما این موضوع زمان می برد و دقت و مسائل خود را می طلبد. 

وی افزود: درباره برخی از گرایش های رشته های مدیریت و رباتیک نیز در حال مذاکره هستیم این مطلب به بررسی بیشتر نیاز دارد و ممکن است زمان‌بر باشد. 

راهبردنامه