زمین لرزه ۴.۳ ریشتری، مرز ترکیه با سرو ارومیه را لرزاند

به گزارش راهبردنیوز از مرکز لرزه نگاری دانشگاه تهران، این زلزله در عمق ۴ کیلومتری زمین به وقوع پیوست و البته در شهر ارومیه نیز احساس شد.

کانون این زلزله در موقعیت ۳۷.۸۶ عرض شمالی و ۴۴.۱۴  طول شرقی ثبت شده و فاصله آن با ارومیه، مرکز آذربایجان غربی ۸۸ کیلومتر گزارش شده است.

هنوز از خسارات احتمالی این زمین لرزه گزارشی منتشر نشده است.

سرو، شهر مرزی ایران با ترکیه است که ۵۵  کیلومتر با ارومیه فاصله دارد.

یوکسک اوا هم در استان حکاری ترکیه قرار داشته و شهر مرزی این استان با ارومیه به شمار می رود.

راهبردنامه