عاملی: پیگیر تسهیل روند مشارکت سرمایه‌گذاران در استان اردبیل هستیم

به گزارش راهبردنیوز از استانداری اردبیل، در نشست سیدحامد عاملی، استاندار اردبیل با سرمایه‌گذاری از کشور ترکیه‌، زمینه‌های همکاری این سرمایه‌گذار در پروژه‌های حوزه راه، نیرو، کشاورزی و بهداشت و درمان مورد بررسی قرار گرفت.

سید حامد عاملی، استاندار اردبیل در این نشست با بیان این‌که استان اردبیل آماده همکاری برای جلب مشارکت سرمایه‌گذاران در اجرای این پروژه‌ها است، گفت: پیگیری‌ها و هماهنگی‌های لازم برای تسهیل روند مشارکت سرمایه‌گذاران در اجرای پروژه‌ها با مسؤولان مربوطه از مرکز کشور انجام می‌گیرد.

استان اردبیل با داشتن ظرفیت‌های گسترده در بخش‌های مختلف گردشگری و کشاورزی زمینه مستعدی برای جلب سرمایه گذاران داخلی و خارجی دارد. علاوه براین زیرساختهای استان اردبیل در بخشهای مختلف حمل و قل، نیرو، کشاورزی، بهداشت و درمان مستعد سرمایه‌گذاری است و دستگاه اجرایی استان از سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها استقبال می‌کند

راهبردنامه