مرتضوی: کارنامه دستگاه‌های اجرایی در اجرای مصوبات دور اول سفرهای استانی بررسی می‌شود

به گزارش خبرنگار حوزه دولت راهبردنیوز، «سیدصولت مرتضوی» روز چهارشنبه در حاشیه جلسه روز چهارشنبه هیأت دولت در گفت‌وگو با خبرنگاران در خصوص سفرهای استانی رئیس جمهور، گفت: تاکنون ۲۶ سفر استانی انجام شده و مابقی نیز در در هفته‌های آتی برگزار می‌شود.  

وی افزود: کارگروهی برای بررسی روند اجرایی و نتایج مصوبات سفرهای استانی تشکیل شده و نحوه انجام دور دوم سفرهای استانی نیز در دست بررسی و برنامه‌ریزی است.  

معاون اجرایی رئیس جمهور درباره دور دوم سفرهای استانی رئیس جمهور گفت: دور اول سفرهای استانی به بررسی مسائل و مشکلات و نیازهای نقاط مختلف کشور و مصوبات اختصاص داشت و دور دوم سفرها برای نظارت و پیگیری روند اجرای مصوبات است.  

مرتضوی خاطرنشان کرد: عملکرد همه دستگاه‌های اجرایی در زمینه اجرای مصوبات دور نخست سفرهای استانی رئیس جمهور بررسی و ارزیابی می‌شود.

راهبردنامه