هند و چین دو واکسن کووید غیر تزریقی را تایید کردند

در چین واکسن کووید استنشاقی شرکت کن‌سینو و در هند واکسن کووید شرکت بهارات بایوتک در فرم اسپری بینی تائید شده است

واکسن‌های غیر تزریقی به عنوان یک استراتژی برای بهبود محافظت علیه عفونت مورد توجه قرار دارند، به ویژه واکسن‌های با فرم اسپری بینی که برای دفع ویروس از جایی که وارد بدن می‌شود، مورد استفاده قرار می‌گیرند

براساس اعلام WHO، حدود ۱۲ کاندید واکسن کووید غیرتزریقی در مراحل مختلف آزمایش در جهان هستند

واکسن چینی به عنوان یک دوز تقویتی پس از واکسیناسیون اولیه با سایر واکسن‌ها و واکسن هندی برای افرادی که قبلا واکسینه نشده‌اند، تائید شده‌اند

در اکتبر ۲۰۲۱ هم روسیه مجوز مطالعه فرم اسپری بینی اسپوتنیک‌وی را روی ۵۰۰ داوطلب صادر کرد اما از وضعیت این مطالعه و در دسترس قرار گفتن این واکسن اطلاعاتی در دست نیست.

منبع: آسوشیتدپرس

راهبردنامه