وزیر جهاد کشاورزی وارد تبریز شد

به گزارش روز سه شنبه راهبردنیوز، بازدید از کشتارگاه دام و طیور، بازدید از شهرک گلخانه ای ملکان، بازدید از مرکز تحقیقات غاز، بازدید از کانال آبیاری مبارک شهر و کلنگ زنی کانال یولقونلوی جدید و بازدید از شبکه های فرعی سد شهید کاظمی و شرکت در جلسه بررسی مسائل و مشکلات بخش کشاورزی ملکان از جمله برنامه‌های وزیر جهاد کشاورزی در سفر به استان آذربایجان شرقی است.

در جریان این سفر، وزیر جهاد کشاورزی با دیدار و گفتگوی رو در رو با بهره برداران و متولیان بخش کشاورزی ملکان از نزدیک با مشکلات و چالش‌های این حوزه اثرگذار آشنا می‌شود.

در سفر ساداتی نژاد به استان آذربایجان شرقی، معاونین و مدیران کل وزارتخانه جهاد کشاورزی و رییس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی او را همراهی می‌کنند.

به گزارش راهبردنیوز، وزیر جهادکشاورزی قبل از حضور در شهرستان ملکان، به منظور بررسی مسایل و مشکلات بخش کشاورزی شهرستان های میاندوآب، چهاربرج و باروق به استان آذربایجان غربی سفر می کند.

راهبردنامه